Oficijelna web stranica JKP "Vodostan" d.o.o. Ilijaš

Svečano otvoreno moderno filter postrojenje na Karašnici

U sklopu obilježavanja Dana reintegracije Općine Ilijaš i Dana nezavisnosti BiH, na Karašnici je svečano otvoreno novo filter postrojenje za prečišćavanje vode.

Puštanjem u rad novoizgrađenog postrojenja, stara postrojenja izgrađena 1962. i 1984. god. koja su djelimično devastirana ratnim dešavanjima 1992.-1996. god. stavljaju se van funkcije.

„Radi se o filterskom postrojenju za preradu vode kapaciteta  100 l/s. Filtracija je važan segment u procesu prerade vode i uklanjanu suspendovanih i drugih bionerazgadivih čestica, te faza bez koje je nemoguče dobiti vodu za piće koja je u skladu sa Pravilnikom o zdravstvenoj ispravnosti vode.“, rekla je direktorica JKP Vodostan Belma Zukić, prilikom otvaranja filter postrojenja.

Iako je staro postrojenje nekoliko puta remontovano, postojao je rizik da se usljed ekstremno niskih tempertura raspadnu što bi imalo nesagledive posljedice za vodosnabdijevanje grada Ilijaša. Vrijednost projekta je 905.129,22 KM.

„Od 2015. godine ovo preduzeće i Općina Ilijaš pokušavaju pronaći tehnološko rješenje i finansijska sredstva za obnovu filterskog postrojenja. Sredstava su obezbijeđena 2017. godine u Budžetu Kantona Sarajevo i Budžetu Općine Ilijaš kada je započelo i projektovanje, dok je izvođenje radova počelo u junu 2017. Novo filtersko postrojenje sagrađeno je nakon što su uklonjena dva filterska modula, dok su dva filterska modula preuzela i omogučila filtriranje vode u periodu izgradnje novih filtera kako se ne bi ugrozilo vodosnabdijevanje u procesu izgradnje.“, ističe direktorica Zukić.

Ona naglašava da je: „Ovaj složeni i multidisciplinarni projekat izgradnje tekao na način definisan u ugovoru i u definisanim rokovima, te da imamo izgrađeno najsavremenije filtersko postrojenje koje će obezbijediti pouzdan sistem vodosnabdijevanja građana Ilijaša.“

Svečanom otvaranju postrojenja prisustvovali su i načelnik Općne Ilijaš Akif Fazlić i predsjedavajući Općinskog vijeća Ilijaš Mahir Dević. Oni su čestitali na ovom projektu, te na njegovoj uspješnoj realizaciji i poželili više ovakvih projekata na području općine Ilijaš.

U  narednom periodu će Općina Ilijaš i JKP Vodostan pokrenuti nove projekte na obnovi taložnice, utopljavanju i poboljšanju energetske efikasnosti na objektu “Karašnica” i obezbjeđenju novih količina vode za piće, te izgradnju filter postrojenja Sokolina.

Nakon prigodnih obraćanja gostiju, direktor certifikacijske kuće BUREAU VERITAS, Dejan Radivojević je dodijelio direktorici JKP Vodostan d.o.o. Ilijaš Belmi Zukić HACCP certifikat za sakupljanje, prečišćavanje i distribuciju vode za piće. Tom prilikom Radivojević je pohvalio rukovodstvo JKP Vodostan  i naglasio da je ovo jedno od prvih komunalnih preduzeća na nivou BiH koje je uvelo HACCP standard.

Direktorica JKP Vodostan se zahvalila na podršci kantonalnim i općinskim vlastima te im uručila prigodne zahvalnice.

Nakon uručenja certifikata Akif Fazlić, Mahir Dević i Belma Zukić su pristupili presijecanju vrpce nakon čega su prisutni obišli objekat u kojem je smješteno filter postrojenje, gdje su načelnik Akif Fazlić i direktorica JKP “Vodostan” Belma Zukić pritiskom na taster pustili filter u rad. Ovim činom potekla je i voda na spomen česmi ispred objekta sa koje su se prisutni mogli napiti vode sa novog filterskog postrojenja.