Oficijelna web stranica JKP "Vodostan" d.o.o. Ilijaš

Javne nabavke 2018

Plan javnih nabavki za 2018. godinu

 

Download: Plan javnih nabavki 2018.xls

Redni broj Predmet nabavke OZNAKA JRJN Procijenjena vrijednost nabavke Vrsta postupka nabavke Sklapa li se Ugovor ili Okvirni sporazum Planirani početak postupka Planirano trajanje Ugovora ili Okvirnog sporazuma
1 2 4 5 6 7 8
ROBE
1 (1)NABAVKA AL SULFATA I GASNOG HLORA 249620000-5 15.000,00 KONURENTSKI UGOVOR I KVARTAL 12 MJESECI
2 (3)NABAVKA BETONSKIH CIJEVI I POKLOPACA 44114220-0 20.000,00 KONKURENTSKI OKVIRNI SP. I KVARTAL 12 MJESECI
3 GRAĐEVINSKI MATERIJAL 44110000-4 6.000,00 DIREKTNI UGOVOR II KVARTAL 12 MJESECI
4 (17)KANCELARIJSKI MATERIJAL 30199000-0 5.500,00 DIREKTNI UGOVOR II KVARTAL 12 MJESECI
5 (33)NABAVKA KAMENOG AGREGATA 14210000-6 50.000,00 KONKURENTSKI UGOVOR III KVARTAL 12 MJESECI
6 SITNI VODOVODNI MATERIJAL 44160000-9 50.000,00 KONKURENTSKI OKVIRNI SP. IV KVARTAL 12 MJESECI
7 (30)ISPORUKA HEMIJSKIH SREDSTAVA 24000000-4 5.000,00 DIREKTNI UGOVOR III KVARTAL 12 MJESECI
8 (31)CIJEVI, ARMATURA I FAZONSKI KOMADI 44163000-0 250.000,00 OTVORENI OKVIRNI  SP. III KVARTAL 12 MJESECI
9 NABAVKA GORIVA I MAZIVA 09000000-3 50.000,00 KONKURENTSKI UGOVOR IV KVARTAL 12 MJESECI
10 NABAVKA KUĆNIH I INDUSTRIJSKIH VODOMJERA 38421100-3 50.000,00 KONKURENTSKI OKVIRNI SP. IV KVARTAL 12 MJESECI
11 (21)NABAVKA STOLOVA I HLADNJAČA 42513210-0 50.000,00 KONKURENTSKI OKVIRNI SP. II KVARTAL DO ISPORUKE
12 (4)PROZORI, VRATA I SRODNI ARTIKLI-FILTER STANICA 442210000-5 4.000,00 DIREKTNI UGOVOR I KVARTAL DO ISPORUKE
13 (7)OPREMA ZA AUTOMATIZACIJU OBJEKTA 429610000-0 6.000,00 DIREKTNI UGOVOR I KVARTAL DO ISPORUKE
14 (8)NABAVKA DEKORATIVNOG KAMENA 44113200-7 6.000,00 DIREKTNI UGOVOR I KVARTAL DO ISPORUKE
15 (10)SREDSTVA ZA ČIŠĆENJE 39800000-0 2.000,00 DIREKTNI UGOVOR I KVARTAL 12 MJESECI
16 (13)NABAVKA ŠPERE 44191300-8 2.500,00 DIREKTNI UGOVOR I KVARTAL DO ISPORUKE
17 (15)CRPKA ZA DOZIRANJE 42122230-1 2.000,00 DIREKTNI UGOVOR I KVARTAL DO ISPORUKE
18 (16)NABAVKA PROFILA OD ŽELJEZA 44316000-8 6.000,00 DIREKTNI UGOVOR II KVARTAL 12 MJESECI
19 (23)RAČUNARSKA OPREMA 30200000-1 2.000,00 DIREKTNI UGOVOR II KVARTAL DO ISPORUKE
20 (25)GRAĐEVINSKA STOLARIJA 44220000-8 20.000,00 KONKURENTSKI UGOVOR II KVARTAL DO ISPORUKE
21 (24)KOMERCIJALNA RASHLADNA OPREMA 42513290-4 6.000,00 DIREKTNI UGOVOR II KVARTAL DO ISPORUKE
22 (29)AQUAFLOK-HEMIJSKI PROIZVOD 24958200-6 6.000,00 DIREKTNI UGOVOR II KVARTAL DO ISPORUKE
23 (32)NABAVKA TERETNOG MOTORNOG VOZILA 34136800-1 14.000,00 KONKURENTSKI UGOVOR III KVARTAL DO ISPORUKE
24 (33)IZOLACIJSKI MATERIJAL 441115000-6 4.000,00 DIREKTNI UGOVOR III KVARTAL DO ISPORUKE
25 (36)VANJSKI POKLOPCI OD LIVENOG ŽELJEZA 44133000-1 6.000,00 DIREKTNI UGOVOR III KVARTAL DO ISPORUKE
UKUPNO ROBE 638.000,00
USLUGE
26 (2)IZRADA IDEJNOG RJEŠENJA ZA IZGRADNJU FILTERSKOG POSTROJENJA SOKOLINA-SREDNJE 71320000-7 6.000,00 DIREKTNI UGOVOR I KVARTAL DO IZVRŠENJA
27 (11)USLUGA ODRŽAVANJA I SERVISIRANJA VOZILA 50110000-9 15.000,00 KONKURENTSKI UGOVOR I KVARTAL 12 MJESECI
28 (22)BANKARSKE USLUGE 66110000-4 4.000,00 DIREKTNI UGOVOR II KVARTAL 12 MJESECI
29 (34)USLUGA KONTROLE VODE ZA PIĆE 71620000-0 10.000,00 KONKURENTSKI UGOVOR III KVARTAL 12 MJESECI
30 USLUGE OSIGURANJA LICA I VOZILA 66510000-8 9.000,00 KONKURENTSKI UGOVOR III KVARTAL 12 MJESECI
31 USLUGA REVIZIJE FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA 79313000-1 4.000,00 DIREKTNI UGOVOR IV KVARTAL DO IZVRŠENJA
32 (12)USLUGE RAZVOJA PROGRAMSKE PODRŠKE ZA FINANSIJSKU ANALIZU I RAČUNOVODSTVO 72212440-5 4.000,00 DIREKTNI UGOVOR I KVARTAL 12 MJESECI
33 (18)ELABORAT O ENERGETSKOJ UČINKOVITOSTI FILTER STANICE 71322000-1 6.000,00 DIREKTNI UGOVOR II KVARTAL DO IZVRŠENJA
34 (20)USLUGA POPRAVAKA I ODRŽAVANJA VODOMJERA-BAŽDARENJE 50411100-0 6.000,00 DIREKTNI UGOVOR I KVARTAL 12 MJESECI
35 (19)IZRADA IDEJNOG PROJEKTA REKONSTRUKCIJE TALOŽNICE FILTER STANICE KARAŠNICA. 71322200-3 6.000,00 DIREKTNI UGOVOR II KVARTAL DO IZVRŠENJA
36 (5)USLUGA PRAVNOG ZASTUPANJA 79112000-2 3.500,00 DIREKTNI UGOVOR I KVARTAL DO PRAVOSNAŽNOG OKONČANJA PUNOMOĆNIH RADNJI
37 (6)USLUGA PROGRAMIRANJA 72200000-7 6.000,00 DIREKTNI UGOVOR I KVARTAL DO IZVRŠENJA
38 (14)NABAVKA USLUGE KREČENJA 45442100-8 2.500,00 DIREKTNI UGOVOR I KVARTAL DO IZVRŠENJA
39 (28)SERVISIRANJE SOFTVERA 72267000-4 5.000,00 DIREKTNI UGOVOR III KVARTAL DO IZVRŠENJA
39 (27)GEODETSKE USLUGE 71250000-5 6.000,00 DIREKTNI UGOVOR III KVARTAL DO IZVRŠENJA
UKUPNO USLUGE 93.000,00
RADOVI
40 (9)RADOVI NA UGRADNJI HAIR ČESME 45212314-0 4.000,00 DIREKTNI UGOVOR I KVARTAL DO IZVRŠENJA
41 (26)REKONSTRUKCIJA REZERVOARA 3000 45454000-4 40.000,00 KONKURENTSKI UGOVOR II KVARTAL DO IZVRŠENJA
UKUPNO RADOVI 44.000,00