Oficijelna web stranica JKP "Vodostan" d.o.o. Ilijaš

Javne nabavke 2020

Plan javnih nabavki za 2020. godinu

Download: Plan javnih nabavki 2020.xls

R/b Predmet nabavke OZNAKA JRJN Procijenjena vrijednost nabavke Vrsta postupka nabavke Sklapa li se Ugovor ili Okvirni sporazum Planirani početak postupka Planirano trajanje Ugovora ili Okvirnog sporazuma
1 2 4 5 6 7 8
ROBE
1 NABAVKA GORIVA I MAZIVA 09000000-3 49,000.00 KONURENTSKI UGOVOR I KVARTAL 12 MJESECI
2 NABAVKA HEMIKALIJE ZA OBRADU VODE 24962000-5 20,000.00 KONURENTSKI UGOVOR I KVARTAL 12 MJESECI
3 NABAVKA MINI BAGERA 43300000-6 130,000.00 OTVORENI UGOVOR I KVARTAL DO ISPORUKE
4 NABAVKA GRAĐEVINSKE STOLARIJE 44220000-8 2,000.00 DIREKTNI UGOVOR I KVARTAL DO ISPORUKE
5 NABAVKA ZAŠTITNE OGRADE 34928320-7 5,990.00 DIREKTNI UGOVOR I KVARTAL DO ISPORUKE
6 NABAVKA LABORATORIJSKE OPREME 38000000-5 5,800.00 DIREKTNI UGOVOR I KVARTAL DO ISPORUKE
7 NABAVKA PROFILA OD ŽELJEZA 44316000-8 1,500.00 DIREKTNI UGOVOR I KVARTAL DO ISPORUKE
8 PONOVLJENI NABAVKA HEMIKALIJA ZA OBRADU VODE 24962000-5 20,000.00 KONURENTSKI UGOVOR I KVARTAL 12 MJESECI
9 NABAVKA KANCELARIJSKOG MATERIJALA 30199000-0 5,500.00 DIREKTNI UGOVOR I KVARTAL 12 MJESECI
10 NABAVKA SREDSTAVA ZA ČIŠĆENJE 39800000-0 2,000.00 DIREKTNI UGOVOR I KVARTAL 12 MJESECI
11 NABAVKA OPREME ZA ZAVARIVANJE PEHD CIJEVI 42662000-4 5,500.00 DIREKTNI UGOVOR II KVARTAL DO ISPORUKE
12 NABAVKA REZERVNIH DIJELOVA ZA TERETNA VOZILA 34330000-9 2,500.00 DIREKTNI UGOVOR II KVARTAL DO ISPORUKE
13 NABAVKA RAČUNARSKE OPREME-TABLETI 30213200-7 2,000.00 DIREKTNI UGOVOR II KVARTAL DO ISPORUKE
14 NABAVKA PROFILA OD ŽELJEZA 44316000-8 4,100.00 DIREKTNI UGOVOR II KVARTAL DO ISPORUKE
15 NABAVKA HTZ OPREME-RADNA OBUĆA 18140000-2 1,400.00 DIREKTNI UGOVOR II KVARTAL DO ISPORUKE
16 NABAVKA HTZ OPREME-RADNA ODIJELA 18140000-2 2,000.00 DIREKTNI UGOVOR II KVARTAL DO ISPORUKE
17 NABAVKA GEODETSKOG INSTRUMENTA 38296000-6 15,000.00 KONKURENTSKI UGOVOR II KVARTAL DO ISPORUKE
18 NABAVKA VANJSKIH POKLOPACA OD LIVENOG ŽELJEZA 44133000-1 5,990.00 DIREKTNI UGOVOR II KVARTAL DO ISPORUKE
19 NABAVKA RUČNOG ALATA 44511000-5 1,600.00 DIREKTNI UGOVOR II KVARTAL DO ISPORUKE
20 NABAVKA BETONSKIH CIJEVI I POKLOPACA 44114220-0 25,000.00 KONKURENTSKI OKVIRNI.SP. II KVARTAL 12 MJESECI
21 NABAVKA REAGENASA ZA HACH APARAT 24000000-4 5,990.00 DIREKTNI UGOVOR II KVARTAL 12 MJESECI
22 NABAVKA DOZIR PUMPE 42122230-1 4,500.00 DIREKTNI UGOVOR II KVARTAL DO ISPORUKE
23 NABAVKA ELEKTRONSKE OPREME 31700000-3 1,900.00 DIREKTNI UGOVOR III KVARTAL DO ISPORUKE
24 NABAVKA MJERNOG INSTRUMENTA 38300000-8 4,800.00 DIREKTNI UGOVOR III KVARTAL DO ISPORUKE
25 NABAVKA KUĆNIH I INDUSTRIJSKIH VODOMJERA 38421100-3 250,000.00 OTVORENI OKVIRNI.SP. IV KVARTAL 36 MJESECI
26 NABAVKA KAMENOG AGREGATA-TAMPON I PIJESAK 14210000-6 45,000.00 KONKURENTSKI OKVIRNI.SP. IV KVARTAL 12 MJESECI
27 NABAVKA TURBIDIMETRA 38430000-8 2,000.00 DIREKTNI UGOVOR IV KVARTAL DO ISPORUKE
28 NABAVKA KANCELARIJSKOG NAMJEŠTAJA 39130000-2 4,700.00 DIREKTNI UGOVOR IV KVARTAL DO ISPORUKE
29 NABAVKA AGREGATA 14212200-2 1,500.00 DIREKTNI UGOVOR IV KVARTAL DO ISPORUKE
30 NABAVKA STRUGAČA ZA PEHD CIJEVI 31000000-6 1,500.00 DIREKTNI UGOVOR IV KVARTAL DO ISPORUKE
31 NABAVKA OBUĆE 18800000-7 1,600.00 DIREKTNI UGOVOR IV KVARTAL DO ISPORUKE
32 NABAVKA RADIO RECEIVERA 32000000-3 2,600.00 DIREKTNI UGOVOR IV KVARTAL DO ISPORUKE
UKUPNO ROBE 632,970.00
USLUGE
33 USLUGA KALIBRACIJE I VALIDACIJE 50433000-9 5,200.00 DIREKTNI UGOVOR I KVARTAL DO IZVRŠENJA
34 USLUGE RAZVOJA PROGRAMSKE PODRŠKE ZA FINANSIJSKU ANALIZU I RAČUNOVODSTVO 72212440-5 3,400.00 DIREKTNI UGOVOR I KVARTAL 12 MJESECI
35 ŠTAMPARSKE USLUGE 79810000-5 3,000.00 DIREKTNI UGOVOR I KVARTAL 12 MJESECI
36 USLUGA ODRŽAVANJA I SERVISIRANJA VOZILA 50000000-9 30,000.00 KONKURENTSKI UGOVOR I KVARTAL 12 MJESECI
37 USLUGA ODRŽAVANJA SOFTVERA ZA METERING 72222300-0 2,500.00 DIREKTNI UGOVOR II KVARTAL 12 MJESECI
38 PONOVLJENI POSTUPAK NABAVKE SERVISIRANJA VOZILA 50000000-9 30,000.00 KONKURENTSKI UGOVOR II KVARTAL 12 MJESECI
39 USLUGE KONTROLE VODE ZA PIĆE 71620000-0 5,990.00 DIREKTNI UGOVOR III KVARTAL 12 MJESECI
40 USLUGA SANITARNOG PREGLEDA RADNIKA 85147000-1 1,200.00 DIREKTNI UGOVOR III KVARTAL 12 MJESECI
41 USLUGA ODRŽAVANJA I POPRAVAKA APARATA ZA MJERENJE 50410000-2 4,500.00 DIREKTNI UGOVOR III KVARTAL 12 MJESECI
42 USLUGA OSIGURANJA LICA I VOZILA 66510000-8 10,000.00 KONKURENTSKI UGOVOR III KVARTAL 12 MJESECI
43 USLUGE DDD 90921000-9 4,000.00 DIREKTNI UGOVOR III KVARTAL 12 MJESECI
44 BANKARSKE USLUGE 66110000-4 3,500.00 DIREKTNI UGOVOR IV KVARTAL 12 MJESECI
45 USLUGA PREVOZA 60000000-8 5,500.00 DIREKTNI UGOVOR IV KVARTAL DO IZVRŠENJA
46 USLUGA REVIZIJE FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA 79313000-1 4,000.00 DIREKTNI UGOVOR IV KVARTAL DO IZVRŠENJA
UKUPNO USLUGE 112,790.00
RADOVI
47 RADOVI NA UGRADNJI ULAZNIH VRATA 45420000-7 5,000.00 DIREKTNI UGOVOR III KVARTAL DO IZVRŠENJA
48 RADOVI NA REKONSTRUKCIJI TALOŽNICE-MAŠINSKI DIO 45454000-4 5,950.00 DIREKTNI UGOVOR III KVARTAL DO IZVRŠENJA
49 RADOVI NA ASFALTIRANJU 45233220-7 5,990.00 DIREKTNI UGOVOR IV KVARTAL DO IZVRŠENJA
UKUPNO RADOVI 16,940.00