Oficijelna web stranica JKP "Vodostan" d.o.o. Ilijaš

JKP “Vodostan” d.o.o. Ilijaš dodijeljen HACCAP certifikat

Javnom komunalnom preduzeću “Vodostan”d.o.o. Ilijaš uručen je HACCP certifikat kao dokaz uspješne implementacije sistema upravljanja sigurnošću vode za piće. Uručenje certifikata je upriličeno na svečanom otvaranju Filter postrojenja Karašnica.

 

To je još jedna potvrda neprestanog rada na usavršavanju i unaprjeđenju poslovanja u cilju konstantnog održavanja i poboljšanja kvaliteta vode za piće koja se isporučuje našim korisnicima.

HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point) sistem predstavlja logičan, naučno zasnovan, sistem kontrole procesa proizvodnje i distribucije, u ovom slučaju, vode za piće.

Tim sistemom omogućava se identifikacija i procjena svih mogućih opasnosti, u svim fazama procesa proizvodnje i distribucije kao i načini sprječavanja eventualne upotrebe vode koja ne zadovoljava propisane standarde.

Preduzeće je sa implementacijom tog sistema počelo 2017. godine kada su i izvršene neophodne procjene opasnosti, procedure za rad, obuke radnika, dok je certifikaciona provjera okončana u februaru ove godine, nakon polugodišnjeg rada po zahtjevima HACCP-a.

Kvalitet vode se svakodnevno po više puta provjerava u  internoj laboratoriji preduzeća, a s druge strane  eksternu kontrolu kvaliteta vode vrši Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo , koji je ovlašćena i akreditovana institucija za eksterna ispitivanja kvaliteta vode za piće iz sistema javnog vodosnabdijevanja.

Ispunjavajući sve HACCP zahtjeve i poštujući principe dobre proizvođačke i dobre higijenske prakse, na najefikasniji način, JKP“Vodostan’’d.o.o Ilijaš kontinuirano obezbjeđuje higijenski ispravnu vodu za piće.

Cilj nam je da svi zaposleni u ovom preduzeću imaju razvijenu svijest o značaju poštovanja svih zahtjeva i izuzetno su posvećeni radu koji rezultira činjenicom da je vodovodni sistem sinonim za obezbjeđenje neophodnih količina visoko kvalitetne vode za piće.