Oficijelna web stranica JKP "Vodostan" d.o.o. Ilijaš

Javne nabavke 2017

Plan javnih nabavki za 2017. godinu

 

Download: Plan javnih nabavki 2016.xls

 

Redni broj Predmet nabavke OZNAKA JRJN Procijenjena vrijednost nabavke Vrsta postupka nabavke Sklapa li se Ugovor ili Okvirni sporazum Planirani početak postupka Planirano trajanje Ugovora ili Okvirnog sporazuma
1 2 4 5 6 7 8
ROBE
1 (1) NABAVKA PROZORA I VRATA I SRODNIH ARTIKALA 44221000-5 3.000,00 DIREKTNI UGOVOR I KVARTAL DO ISPORUKE
2 (2) GRAĐEVINSKI MATERIJAL 44110000-4 6.000,00 DIREKTNI UGOVOR I KVARTAL 12 MJESECI
3 (6) KANCELARIJSKI MATERIJAL 30199000-0 5.500,00 DIREKTNI UGOVOR II KVARTAL 12 MJESECI
4 (19) NABAVKA KAMENOG AGREGATA 14210000-6 50.000,00 KONKURENTSKI UGOVOR III KVARTAL 12 MJESECI
5 (25)SITNI VODOVODNI MATERIJAL 44160000-9 50.000,00 KONKURENTSKI OKVIRNI SP. IV KVARTAL 12 MJESECI
6 (18) ISPORUKA HEMIJSKIH SREDSTAVA 24000000-4 5.000,00 DIREKTNI UGOVOR III KVARTAL 12 MJESECI
7 (16) CIJEVI, ARMATURA I FAZONSKI KOMADI 44163000-0 250.000,00 OTVORENI OKVIRNI  SP. III KVARTAL 12 MJESECI
8 (10)NABAVKA HIDRAULIČNE KORPE 43328100-9 6.000,00 DIREKTNI UGOVOR II KVARTAL DO ISPORUKE
9 (11)NABAVKA BETONA 44114100-3 2.000,00 DIREKTNI UGOVOR II KVARTAL DO ISPORUKE
10 (13)NABAVKA SISTEMA NADZORA 35125000-6 4.000,00 DIREKTNI UGOVOR II KVARTAL DO ISPORUKE
11 (15)NABAVKA RABLJENOG TERETNOG VOZILA 34137000-6 40.000,00 KONKURENTSKI UGOVOR II KVARTAL DO ISPORUKE
12 (20)NABAVKA OPREME ZA REGULACIJU PRITISKA 31682210-5 70.000,00 OTVORENI UGOVOR III KVARTAL DO ISPORUKE
13 (22)NABAVKA PUTNIČKOG VOZILA 34100000-8 30.000,00 KONKURENTSKI UGOVOR III KVARTAL DO ISPORUKE
14 (26)NABAVKA OPREME ZA FOTOKOPIRANJE 30121200-5 3.000,00 DIREKTNI UGOVOR IV KVARTAL DO ISPORUKE
15 (28)NABAVKA PUMPI ZA VODU 42122130-0 5.000,00 DIREKTNI UGOVOR IV KVARTAL DO ISPORUKE
16 (29)NABAVKA ZATVORENOG FURGONA 34136200-1 16.000,00 KONKURENTSKI UGOVOR IV KVARTAL DO ISPORUKE
17 (31)NABAVKA GORIVA I MAZIVA 09000000-3 50.000,00 KONKURENTSKI UGOVOR IV KVARTAL 12 MJESECI
18 (32)NABAVKA KUĆNIH I INDUSTRIJSKIH VODOMJERA 38421100-3 50.000,00 KONKURENTSKI OKVIRNI SP. IV KVARTAL 12 MJESECI
UKUPNO ROBE 645.500,00
USLUGE
19 (4) IZRADA IDEJNOG RJEŠENJA PLANSKOG PROŠIRENJA VODOVNOG SISTEMA URBANE ZONE I PRIGRADSKIH NASELJA ILIJAŠA NA PROSTORE POSTOJEĆIH I URBANISTIČKI PLANIRANIH NASELJA 71322200-3 6.000,00 DIREKTNI UGOVOR I KVARTAL 1 MJESEC
20 (3) USLUGA ODRŽAVANJA I SERVISIRANJA VOZILA 50110000-9 15.000,00 KONKURENTSKI UGOVOR I KVARTAL 12 MJESECI
21 (12) BANKARSKE USLUGE 66110000-4 4.000,00 DIREKTNI UGOVOR II KVARTAL 12 MJESECI
22 (23) USLUGA KONTROLE VODE ZA PIĆE 71620000-0 10.000,00 KONKURENTSKI UGOVOR III KVARTAL 12 MJESECI
23 (24)USLUGE OSIGURANJA LICA I VOZILA 66510000-8 9.000,00 KONKURENTSKI UGOVOR III KVARTAL 12 MJESECI
24 (27)USLUGA REVIZIJE FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA 79313000-1 4.000,00 DIREKTNI UGOVOR IV KVARTAL DO IZVRŠENJA
25 (5) USLUGE RAZVOJA PROGRAMSKE PODRŠKE ZA FINANSIJSKU ANALIZU I RAČUNOVODSTVO 72212440-5 4.000,00 DIREKTNI UGOVOR I KVARTAL 12 MJESECI
26 (7) USLUGA TEHNIČKOG PROJEKTOVANJA U GRAĐEVINARSTVU ZA OBJEKTE NISKOGRADNJE -REKONSTRUKCIJA FILTERSKOG POSTROJENJA “KARAŠNICA” 71322000-1 6.000,00 DIREKTNI UGOVOR I KVARTAL DO IZVRŠENJA
27 (8) USLUGA POPRAVAKA I ODRŽAVANJA VODOMJERA-BAŽDARENJE 50411100-0 6.000,00 DIREKTNI UGOVOR I KVARTAL 12 MJESECI
28 (9) USLUGA TEHNIČKOG PROJEKTOVANJA IDEJNOG RJEŠENJA TEHNOLOŠKOG PROCESA PRIPREME PITKE VODE SA VODOZAHVATA MISOČA 71320000-7 6.000,00 DIREKTNI UGOVOR I KVARTAL DO IZVRŠENJA
29 (14) NABAVKA KONSULTANTSKIH USLUGA ZA USPOSTAVLJANJE HACCP SISTEMA 73220000-0 6.000,00 DIREKTNI UGOVOR II KVARTAL DO IZVRŠENJA
30 (17) USLUGA REVIZIJE GLAVNOG PROJEKTA 79212000-3 6.000,00 DIREKTNI UGOVOR III KVARTAL DO IZVRŠENJA
31 (30)USLUGA CERTIFIKACIJE USPOSTAVLJENOG HACCP S. 72330000-2 2.500,00 DIREKTNI UGOVOR IV KVARTAL DO IZVRŠENJA
UKUPNO USLUGE 84.500,00
RADOVI
32 (21) RADOVI NA REKONSTRUKCIJI 45454000-4 40.000,00 KONKURENTSKI UGOVOR III KVARTAL DO IZVRŠENJA
UKUPNO RADOVI 40.000,00