Oficijelna web stranica JKP "Vodostan" d.o.o. Ilijaš

Rekonstrukcija vodovodne mreže – Gradski stadion

Dana 24.08.2016 počeli radovi na rekonstrukciji vodovodne mreže na potezu od Gradskog stadiona do „Bilproma“ u Podlugovima. Ovo je nastavak ranije rekonstruisanog voda DN 200 na potezu od „Bilproma“ do INA-e. Naime radi se o glavnom vodu koji je izgrađen od liveno željeznih cijevi čija trasa je prolazila ispod tribina gradskog stadiona, i kroz privatne posjede te dijelom ispod stambenih objekata, a usljed starosti cjevovoda imali smo određene gubitke na tom dijelu trase. Nova trasa ide kroz javnu površinu, pored ograde gradskog stadiona, u trasi pješačke staze i asfaltnog puta. Završetak radova se očekuje do 01.10.2016. god. Finansijska sredsta je obezbijedila Općina ilijaš preko Ministarstva komunalne privrede i infrastrukture iz namjenskih sredstava vodnih naknada a radove izvodi JKP ”Vodostan”d.o.o Ilijaš.