Oficijelna web stranica JKP "Vodostan" d.o.o. Ilijaš

Rekonstrukcija vodovodne mreže u MZ Mrakovo (Palovići)

U MZ Mrakovo (Pavlovići ) – Salkanov Han završena je rekonstrukcija vodovodne mreže u dužini od 1.044 metra primarnog vodovoda DN 110 i 550 sekundarnog voda DN 63 metara. Sredstva je obezbijedila Općina Ilijaš preko Kantonalnog ministarstva komunalne privrede i infrastrukture iz namjenskih sredstava vodnih naknada. Ovim projektom izvršena je zamijena starih i dotrajalih cijevi i ventila koji su stvarali gubitke vode. Vrijednost projekta je 60.517,00 KM, a izvođeč radova je bio JKP”Vodostan”d.o.o Ilijaš.