Oficijelna web stranica JKP "Vodostan" d.o.o. Ilijaš

Obavještenje za korisnike usluga JKP „Vodostan“ d.o.o. Ilijaš

Obavještavamo cijenjene korisnike da od 01.12.2021. godine ne mogu vršiti uplate po osnovu ispostavljenih računa za vodu i odvodnju putem transakcijskog računa računa broj: 1602000000096150 otvorenog kod Vakufske banke.

Korisnici svoje uplate od 01.12.2021. godine mogu vršiti putem sljedećih računa:

– Bosna Bank International: 1413135320007689

– ASA Banke: 1346611006765171