Oficijelna web stranica JKP "Vodostan" d.o.o. Ilijaš

U toku radovi na sanacija kvara i zamjeni dotrajalih kanalizacionih cijevi u MZ Ilijaš Grad

U toku radovi na sanacija kvara i zamjeni dotrajalih kanalizacionih cijevi na Banovcu u MZ Ilijaš Grad.

Izvode se radovi na sanaciji kanalizacione mreže, koja je od dotrajalosti popucala i gdje dolazi do izlijevanja fekalija u podrume zgrade u ul. 126. Ilijaške brigade br. 57 i 59.