Oficijelna web stranica JKP "Vodostan" d.o.o. Ilijaš

JKP ”Vodostan” d.o.o. Ilijaš uspješno realizirao “Investicioni projekat – primjena smart meteringa i IOT tehnologije u monitoringu potrošnje vode”

JKP”Vodostan”d.o.o Ilijaš uspješno je realizirao “Investicioni projekat – primjena smart meteringa i IOT (Internet of things) tehnologije u monitoringu potrošnje vode”. Projekat je realiziran uz finansijsku pomoć Fonda za zaštitu okoliša Federacije BIH.

Ukupna investiciona vrijednost projekta iznosi 67.510,00 KM, od ćega je Fond finansirao iznos od 40.000,00 KM,a preostali iznos finansijskih sredstva obezbijedilo je preduzeće.
Ovaj projekat  predstavlja  primjenu modernih tehnologija tzv. “Smart City”, i ima za cilj da omogući  potpunu kontrolu potrošnje vode. Preduzeće je implementacijom ovog projekta započelo  proces povezivanja korisničkih ili zonskih vodomjera putem interneta sa bazom podataka i omogućilo kontinuiranu kontrolu i praćenje protoka vode. Očitanje potrošnje sa vodomjera vrši se  pomoću pametnih uređaja, mobitela, tableta i računara sa svake destinacije koja ima pristup internetu.

Postavljanje LoRa uređaja na postojeća mjerna mjesta osigurava se dostupnost potrebnih mjerenja protoka za analizu u stvarnom vremenu. Postavljeni su LoRa radio modula na svim vodomjerima unutar formirane  DMA zone i datalogger na ulazu DMA zonu. Monotoring protoka se vrši na svakom pojedinačnom mjeraču tako da se dobijaju dijagrami koji omogućavaju neophodne analize i pomažu pronalaženju kvarova.

                                   ”DMA Mlini” s ugrađenim lokacijama vodomjera i gateway-a
Implementacijom ovog projekta stvoreni su uslovi  za brzo dobivanje potrebnih podataka o potrošnji vode i gubicima na mreži te donošenje odluka na temelju podataka u realnom vremenu.

Odobrena sredstva Fonda za zaštitu okoliša omogućila su početak primjene  ove tehnologije, a dalja implementacija u cijelom sistemu će se vršiti sukcesivno u narednom vremenskom periodu i u skladu sa finansijskim mogućnostima.