Oficijelna web stranica JKP "Vodostan" d.o.o. Ilijaš

Važno obavještenje u vezi očitanja vodomjera

Obavještavamo  korisnike naših usluga da u narednom period ovlašteni radnici neće vršiti očitanje vodomjera (izuzev vodomjera na daljisko očitanje) sve u cilju provođenja posebnih mjera za poduzimanje zaštite i suzbijanja posljedica po pitanju sigurnosti radnika preduzeća i korisnika, uzrokovanim pandemijom ”COVID 19”. Obračun ispostavljenih računa će se vršiti na osnovu prosjeka očitanja mjesečne potrošnje u prethodna tri (3) mjeseca.

Napominjemo da će preduzeće prilikom slijedećeg očitanja vodomjera obračun uskladiti sa stvarnom potrošnjom korisnika usluge.
Dodatno smo omogućili da korisnici mogu ukoliko žele da dobiju račun po stvarnom utrošku javiti stanje vodomjera u period od 08-15 sati na slijedeći broj telefona: 033/400-024 lokal 13.

Na isti broj mogu tražiti i sve dodatne informacije u vezi sa obračunom usluga. Reklamacije na fakture slati na e-meil  jkp.vodostan@gmail.com.

Ukoliko želite da vam se račun dostavlja  elektronskim putem, molimo vas da nam na emil info@vodostan.ba,  uz izjavu o pristanku ovog načina dostave računa, dostavite i slijedeće podatke:

Ime i prezime korisnika/naziv firme, adresu korisnika/sjedište firme i  šifru korisnika (osmoznamenkasti broj kraj bar koda).

Također vas pozivamo da, zbog zaštite vas i naših radnika, plačanja vršite elektronskim putem ukoliko za to imate  mogućnost.