Oficijelna web stranica JKP "Vodostan" d.o.o. Ilijaš

Obavještenje o održavanju Pijace u Ilijašu

Obavještavamo građane da je općinski Štab civilne zaštite, na svojoj 5. sjednici održanoj dana 29.04.2020.godine ukinuo zabranu održavanja pijace subotom u Ilijašu.

Tržnica ponovo počinje sa radom 02.05.2020.godine (subota) u uobičajenom radnom vremenu.

Dozvoljava se prodaja isključivo prehrambenih proizvoda ispred i unutar tržnice uz poduzimanje mjera protoka kupaca na način da se omoguči socijalna distanca i uz obavezu poštivanja ostalih higijensko epidemioloških mjera.

I dalje ostaje na snazi zabrana prodaje odjeće, obuće i ostalih roba, a u skladu sa naredbama Federalnog štaba civilne zaštite.

Posebno napominjemo obavezno nošenje zaštitne maske i rukavica za sve prodavce i posjetioce pijace.

S poštovanjem,
DIREKTORICA

Belma Zukić, dipl.pravnik