Oficijelna web stranica JKP "Vodostan" d.o.o. Ilijaš

Uspostavljeno uredno vodosnabdijevanje za stanovnike Gornjih Malešića

Obavještavamo korisnike dijela Gornji Malešići da je  uspostavljeno uredno vodosnabdijevanje. Nakon prekida vodosanabdijevanja, poduzete su sve sanitarno-tehničke mjere i urađena provjera zdravstvene ispravnosti vode.Svi uzeti uzorci odgovaraju Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće, tako da korisnici nemaju razloga za zabrinutost.

Obzirom da se miris osjetio samo na užem području Gornjih Malešića pretpostavka je da je uzrok miješanje vode sa posebnih vodovoda koji nisu u nadležnosti davaoca usluga sa vodom iz centralnog vodovodnog sistema. Prema našim saznanjima na tom području se nalazi više posebnih vodovoda i ovim putem podsječamo korisnike, a s ciljem da spriječimo ovakav ili sličan problem na odredbe Člana 14. i 15.Uredbe o opštim uslovima za snabdijevanje vodom za piće , obradu i odvođenje otpadnih i atmosferskih voda (Sl.novine 22/16) koji glasi:

”Posebni vodovodi su samostalni objekti, postrojenja , oprema i vodovodna mreža, sa vlastitim  zahvatom vode, koji služi za snabdijevanje vode pojedinih lokaliteta, a koji se iz tehničkih ili drugih razloga ne mogu priključiti na centralni vodovodni sistem, te nisu u nadležnosti davaoca usluge.”

”Korisnici vode iz posebnih vodovoda moraju se priključiti na centralni vodovodni sistem  nakon njegove izgradnje.”

”Prilikom priključenja na centralni vodovodni sistem , korisnik posebnog vodovoda je dužan postojeće objekte, postrojenja, opremu i mrežu posebnog vodovoda staviti van funkcije.”

”Nakon priključenja na centralni vodovodni sistem zabranjeno je korištenje vode iz posebnih vodovoda.”

S poštovanjem,

JKP”Vodostan”d.o.o ILIJAŠ

Ilijaš, 27.03.2021 godine