Oficijelna web stranica JKP "Vodostan" d.o.o. Ilijaš

Saopštenje za potrošače usluga JKP “Vodostan” Ilijaš u vezi sa zdravstvenom ispravnošću vode za piće

Obzirom na članak o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće u Kantonu Sarajevo i medijsku pažnju koju je isti izazvao, JKP “Vodostan” doo Ilijaš izdao je saopštenje za javnost u kojem informišu  potrošače  o stanju zdravstvene ispravnosti vode za piće koju isporučuje JKP „Vodostan“ doo Ilijaš, koji vam prenosimo u nastavku:

“Obavještavamo vas da voda vodovodnih sistema pod našom nadležnošću odgovara zahtjevima Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće (Sl. novine BiH br.40/10, 30/12). U objavljenom tabelarnom prikazu dostavljenom medijima od strane Zavoda za javno zdravstvo KS stoji podatak da voda nije odgovarala propisima Pravilnika na dan 04.08.2016. na lokalnom vodovodu Nišići i 21.07.2016.godine na lokalnim vodovodima Nišići i Dragoradi. Nalaz od 04.08.2016.godine prema Godišnjem Izvještaju Zavoda za javno zdravstvo KS br.05.05.69/9/16 od 28.12.2016.godine odgovara zahtjevima Pravilnika te je evidentno da se radi o grešci kod tabelarne obrade podataka u Zavodu koja je prezentirana medijima.

Nalazi od 21.07.2016.godine za lokalne vodovode Nišići i Dragoradi ne odgovaraju propisima Pravilnika zbog obilnih padavina koje su uzrokovale zamućenje izvorišta, te zbog nepostojanja postrojenja za obradu vode na lokalnim vodovodima nije bilo moguće izvršiti odgovarajuću dezinfekciju vode. U datom slučaju stanovništvo je blagovremeno bilo obavješteno o zabrani upotrebe vode za piće.

Na kraju saopštenja posebno ističemo da potrošači nemaju razloga za zabrinutost jer se voda kontroliše više puta dnevno u vlastitoj laboratoriji Preduzeća, a nadzor nad kvalitetom vode vrši Zavod za javno zdravstvo KS.”