Oficijelna web stranica JKP "Vodostan" d.o.o. Ilijaš

Obavještenje o redukciji

Na osnovu člana 9. Uredbe o opštim uslovima za snadbijevanje vodom za piće, obradu i odvođenje otpadnih i atmosferskih voda (“Sl. novine KS” br. 22/16), JKP “Vodostan” d.o.o. Ilijaš upućuje obavještenje građanima u kojem stoji:

Da je zbog visokih temperatura i udvostručene potrošnje vode došlo do ugrožavanja vodosnabdijevanja korisnika naših usluga u Općini Ilijaš, te je neophodno vodu za piće koristiti savjesno, odgovorno, namjenski i racionalno (samo za piće i ličnu higijenu).

Zabranjuje se svaka nenamjenska potrošnja vode (zalijevanje vrtova, okućnica, njiva, pranje automobila, pranje javnih površina, punjenje bazena, i sl.).

JKP “Vodostan” d.o.o. Ilijaš će vršiti stalni nadzor i kontrolu poštivanja izdate zabrane.

Protiv svih pravnih i fizičkih lica koja se ne budu pridržavala mjera štednje pokrenuti će se prekršajni postupak, a istovremeno će biti isključeni sa vodovodnog sistema u skladu sa članom 69. Uredbe o opštim uslovima za snabdijevanje vodom za piće, obradu i odvođenje otpadnih i atmosferskih voda (“Sl. novine KS” br. 22/16).

Mole se građani da vodu koriste odgovorno i racionalno jer ćemo u suprotnom biti prisiljeni vršiti obustave isporuke vode odnosno redukcije vode.

Također, molimo građane da uočenu nenamjensku potrošnju prijave na brojeve telefona:

JKP “Vodostan” d.o.o. Ilijaš-033/400-024