Oficijelna web stranica JKP "Vodostan" d.o.o. Ilijaš

Položene cijevi za oborinske vode na “Alića Rampi”

Preduzeće JKP”Vodostan”d.o.o Ilijaš je u sklopu rekonstrukcije raskrsnice i pružnog prelaza „Alića rampa“ položilo betonske cijevi DN 800 i time obezbijedilo potrebne preduslove za dugoročno rješavanje problema sa oborinskim vodama na spoju ulica Kakanjska i 126 brigade u neselju Banovac.