Oficijelna web stranica JKP "Vodostan" d.o.o. Ilijaš

Obavještenje za korisnike lokalnog vodovoda GAJEVI

Ilijaš, 15.06.2023.god

OBAVJEŠTENJE

JKP „Vodostan“ d.o.o. Ilijaš obavještava korisnike lokalnog vodovoda GAJEVI da je u svrhu redovnog praćenja kvalitete vode za piće izvršeno uzorkovanje vode za piće i da su rezultati analize pokazali da je  parametar ‘mutnoća vode’ povećan u odnosu na propisane vrijednosti Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće. Voda se redovno dezinfikuje i ostali parametri kvalitete vode su u okvirima propisanim Pravilnikom o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće Sl. glasnik BIH broj 40/10, 30/12, 62.

Preporuka je da se voda iz preventivnih razloga prije upotrebe prokuhava.

Kada parametar ‘mutnoća vode’ bude u okvirima propisane vrijednosti Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće, bićete blagovremeno obaviješteni o rezultatima analize.

 

 

JKP „Vodostan“ d.o.o. Ilijaš