Oficijelna web stranica JKP "Vodostan" d.o.o. Ilijaš

U JKP “Vodostan” d.o.o. Ilijaš proveden nadzorni audit HACCP sistema

U JKP “Vodostan” d.o.o. Ilijaš proveden je prvi nadzorni audit implemantiranog HACCP sistema, od strane certifikacijske kuće “Bureau Veritas” .

Audit je obuhvatio segmente prikupljanja, obrade, kontrole i distribucije vode za javno snabdijevanje korisnika, isporuku vode korisnicima, održavanje opreme, labaratorijsku kontrolu, kontrolu mjerne opreme, ljudski resurse i dr. segmente u procesu obrade i isporuke vode.

-“Prošlo je godinu dana od uvođenja standarda kvalitete u naše preduzeće koji nam je pomogao da standardiziramo naše operativne procedure i uspostvimo preventivni i korektivni sistem samokontrole, sve s ciljem isporuke zdravstveno ispravne vode našim korisnicima. Svjesni da su veliki rizici u našem poslovanju svakodnevno prisutni, između ostalog i zbog činjenice otvorenog vodozahvata, naša je obaveza da se poduzmu svi koraci kako bi se ti rizici isključili ili sveli na minimum. Sistem samokontrole HACCP je odličan alat kojim postižemo naše ciljeve. Pored preventivne kontrole procedurama su propisane i korektivne akcije a dosljednom primjenom se stalno uviđa mogučnost za kontinuirano definisanje, pračenje i mjerenje s ciljem poboljšanja cjelokupnog poslovnog procesa”, kazala je direktorica Belma Zukić.

Auditor certifikacijske kuće “Bureau Veritas” gospodin Brene Novaković istakao je:

-“U okviru trogodišnjeg certifikacijskog ciklusa izvršen je redovni godišnji nadzorni audit HACCP sistema JKP Vodostan Ilijaš. HACCP sistem u kompaniji JKP Vodostan je održavan i unapređivan u periodu od zadnjeg certifikacijskog audita u skladu sa preporukama definisanim u okviru Codex Alimentarius Commision. Vidljiva je jasna opredijeljenost rukovodstva da sve resurse angažuje u svrhu osiguranja sigurne i zdravstveno ispravne vode za javno snabdijevanje stanovništva. Tokom audita nisu identifikovane neusaglašenosti u sistemu a brojna unapređenja koja se odnose na infrastrukturu i sveukupni sistem kontrolisanja i praćenja zdravstvene ispravnosti vode za piće doprinijela su poboljšanju efikasnosti i efektivnosti HACCP sistema”.