Oficijelna web stranica JKP "Vodostan" d.o.o. Ilijaš

Javni poziv za dostavu Prijava za prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme – jednu (1) godinu

Na osnovu člana 11. Zakona o javnim preduzećima  (“Sl. novine F BiH” br. 8/05, 81/08, 22/09 i 109/12), člana 20 a. stav 1. i 2. Zakona o radu F BiH (“Sl. novine F BiH” br. 26/16 i 89/18), Direktor objavljuje:

JAVNI POZIV

za dostavu Prijava za prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme – jednu (1) godinu

 

Na osnovu sklopljenog Ugovora sa „JU Služba za zapošljavanje KS“ kojim je JKP „Vodostan“ d.o.o. Ilijaš odobren prijem zaposlenika ovim putem pozivamo Vodoinstalatere, Bravare, Električare, Tesare, Zidare koji su u statusu šehidske porodice i porodice poginulih boraca – branitelja (roditelji, bračni drug i djeca) koji su bili prijavljeni na evidenciji nezaposlenih u Kantonu Sarajevo prije 26.05.2021. godine da se prijave na prethodno otvorene pozicije za zapošljavanje.

 

Lica predviđena za prijem u radni odnos, potrebno je da imaju sljedeću stručnu spremu:

 

  1. Vodoinstalater, III stepen stručne spreme vodoinstalaterskog smjera
  2. Bravar, III stepen stručne spreme bravarskog smjera
  3. Električar – elektrotehničar, III ili IV stepen elektro smjera
  4. Tesar, III ili IV stepen
  5. Zidar, III ili IV stepen

 

Informacije na telefon: 033/400-024 ili direktno u Upravi Vodostana, Ulica 126. Ilijaške brigade broj 60.

DIREKTOR                                                                                                       

Belma Zukić, dipl. pravnik