Oficijelna web stranica JKP "Vodostan" d.o.o. Ilijaš

Kako do priključka na vodovodnu i kanalizacionu mrežu?

Svi građevinski objekti, na području Općine Ilijaš, koji sadrže kućne vodovodne i/ili kanalizacione instalacije sagrađeni u neposrednoj blizini javne vodovodne i kanalizacione mreže moraju se prije puštanja u upotrebu spojiti sa javnom vodovodnom odnosno kanalizacionom mrežom. „Neposredna blizina“ kanalizacione mreže, prema važećoj odluci o vodovodu i kanalizaciji podrazumijeva udaljenost od 300 metara od dotičnog objekta ako je moguće da fekalne vode iz dotičnog objekta otiču gravitaciono, a podrazumijeva udaljenost od 150 metara od dotičnog objekta ako bi se fekalne vode iz dotičnog objekta morale pumpati u javnu kanalizacionu mrežu. Za priključenje na vodovodnu i/ili kanalizacionu mrežu potrebno je podnijeti zahtjev tehničkoj službi. Na temelju podnijetog zahtjeva, na teren izlazi stručna ekipa JKP „Vodostan“ d.o.o. Ilijaš koja utvrđuje tehničke uvjete priključenja, nakon čega se obavještava potrošača o mogućnosti priključenja. U slučaju da ne postoje tehnički uvjeti priključenja, “Vodostan” informira stranku o nedostacima i postupak se obustavlja. Na temelju prikupljenih podataka iz zahtjeva i uviđaja sa terena, (ukoliko postoje tehnički uvjeti) podnosiocu se izdaje ponuda za priključenje na vodovodnu i/ili kanalizacionu mrežu. Ako podnosilac prihvati ponudu i postupi po istoj, onda JKP „Vodostan“ d.o.o. Ilijaš zaključuje ugovor, te se vrši priključenje.

 • Korak 1

  ISPITIVANJE TEHNIČKIH MOGUĆNOSTI I IZRADA IDEJNOG RJEŠENJA

 • Korak 2

  ISPOSTAVLJANJE PONUDE ZA PRIKLJUČAK

 • Korak 3

  PRIHVATANJE I POSTUPANJE PO PONUDI

 • Korak 4

  POTPISIVANJE UGOVORA I IZVRŠENJE PRIKLJUČKA