Oficijelna web stranica JKP "Vodostan" d.o.o. Ilijaš

Obavještenje iz JKP “Vodostan” Ilijaš

Vodosnabdijevanje je stabilno. Pad nivoa vode u rezervoarima je zaustavljen ali još uvijek nema porasta.

Otopljavanje je prouzrokovalo veliki broj kvarova na mreži tako da su ekipe vodostana provele vikend radno na terenu.

Molimo korisnike da primjećene kvarove na mreži u što kraćem roku prijave kako bi se sistem vodosnabdjevanja vratio u normalu.