Oficijelna web stranica JKP "Vodostan" d.o.o. Ilijaš

Javni oglas za prijem radnika u radni odnos u JKP “Vodostan” d.o.o. Ilijaš

Broj: 944/21 Ilijaš,11.05.2021godine. Na osnovu člana 11. Zakona o javnim preduzećima (“Sl. novine F BiH” br. 8/05, 81/08, 22/09 i 109/12), člana 20a. stav 1. i 2. Zakona o radu F BiH (“Sl. novine F BiH” br. 26/16 i 89/18), člana 3. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u zavodima, agencijama, direkcijama i upravnim organizacijama, pravnim licima s javnim ovlaštenjima na teritoriji kantona, grada ili općine, u javnim ustanovama i javnim preduzećima čiji su osnivači kanton, grad ili općina, te u privrednim društvima u kojima kanton, grad ili općina učestvuju sa više od 50% ukupnog kapitala (“Sl. novine KS” br. 9/19 i 21/19), te člana 5. Pravilnika o radu JKP “Vodostan” d.o.o. Ilijaš, a na osnovu člana 33. i 37. Statuta JKP “Vodostan” d.o.o. Ilijaš i člana 1. Odluke o potrebi prijema u radni odnos br. 912/2021 od 06.05.2021. godine Direktor raspisuje:

JAVNI OGLAS za prijem radnika u radni odnos u JKP “Vodostan” d.o.o. Ilijaš

I PREDMET JAVNOG OGLASA

Raspisuje se javni oglas za prijem radnika u radni odnos za sljedeća radna mjesta:

1. Geodet – 1 (jedan) izvršilac na neodređeno vrijeme

2. Vodoinstalater – 3 (tri) izvršioca na neodređeno vrijeme

3. Vozač građevinskih mašina – 1 (jedan) izvršioca na neodređeno vrijeme

4. Blagajnik – 1 (jedan) izvršilac na određeno vrijeme (24 mjeseca)


Javni oglas možete pogledati u nastavku:

JAVNI OGLAS.PDF – (download)