Oficijelna web stranica JKP "Vodostan" d.o.o. Ilijaš

Cijene usluga

O Vodostanu

OSNOVNE INFORMACIJE

Naziv Preduzeća: JKP „Vodostan“ d.o.o. Ilijaš

Tip Preduzeća: Javno Komunalno preduzeće

ID broj: 4200171710000

PDV broj: 200171710000

Rješenje broj: 065-0-Reg-14-003778 Općinski sud Sarajevo

Transakcijski račun: 1602000000096150 VAKUFSKA BANKA

Osnovna djelatnost

Skupljanje, prečišćavanje i snabdjevanje vodom i uklanjanje otpadnih voda

Radno vrijeme: od 7:30 do 16:00 h

Rad sa strankama:

od 7:30 do 16:00 h Šalter za informacije i naplatu u ulici 126 br. Broj 60

od 7:30 do 16:00 h RJ za izgradnju i održavanje vodovodne i kanalizacione mreže

Kontakt informacije:

Adresa:

 • 126 brigade 60 (Uprava)
 • Industrijska zona na ulazu u „Željezaru“ RJ za izgradnju i održavanje vodovodne i kanalizacione mreže
 • Karašnica RJ za proizvodnju i distribuciju vode

Brojevi telefona:

 • +387(0)33 400-024 Uprava
 • +387(0)33 400-228 RJ za izgradnju i održavanje vodovodne i kanalizacione mreže
 • +387(0)33 400-034 RJ za proizvodnju i distribuciju vode
 • +387(0)33 400-740 Fax

Prijava kvara:

 • +387(0)61 169-919
 • +387(0)33 400-228
 • +387(0)33 400-024
 • +387(0)33 400-034