Oficijelna web stranica JKP "Vodostan" d.o.o. Ilijaš

Javne nabavke 2016

Plan javnih nabavki za 2016. godinu

Redni broj Predmet nabavke OZNAKA JRJN Procijenjena vrijednost nabavke Vrsta postupka nabavke Sklapa li se Ugovor ili Okvirni sporazum Planirani početak postupka Planirano trajanje Ugovora ili Okvirnog sporazuma
1 2 4 5 6 7 8
ROBE
1 (1)KANCELARIJSKI MATERIJAL 30199000-0 4.500,00 DIREKTNI UGOVOR II KVARTAL 12 MJESECI
2 (3)NABAVKA KLIMA UREĐAJA 39717200-3 6.000,00 DIREKTNI UGOVOR II KVARTAL DO ISPORUKE
3 (10)NABAVKA KAMENOG AGREGATA 14210000-6 50.000,00 KONKURENTSKI UGOVOR III KVARTAL 12 MJESECI
4 (18)SITNI VODOVODNI MATERIJAL 44160000-9 50.000,00 KONKURENTSKI OKVIRNI SP. IV KVARTAL 12 MJESECI
5 (15)ISPORUKA HEMIJSKIH SREDSTAVA 24000000-4 5.000,00 DIREKTNI UGOVOR III KVARTAL 12 MJESECI
6 (19)BETONSKE CIJEVI I POKLOPCI 44114220-0 6.000,00 DIREKTNI UGOVOR IV KVARTAL 12 MJESECI
7 (21)ALUMINIJUM SULFAT I GASNI HLOR 24962000-5 15.000,00 KONKURENTSKI UGOVOR IV KVARTAL 12 MJESECI
8 (22)NABAVKA GORIVA I MAZIVA 09000000-3 50.000,00 KONKURENTSKI UGOVOR IV KVARTAL 12 MJESECI
9 (5)CIJEVI, ARMATURA I FAZONSKI KOMADI 44163000-0 250.000,00 OTVORENI OKVIRNI  SP. II KVARTAL 12 MJESECI
10 (22)GRAĐEVINSKI MATERIJAL 44110000-4 6.000,00 DIREKTNI UGOVOR IV KVARTAL 12 MJESECI
11 (11)PROIZVODI OD GRAĐEVINSKOG DRVETA 03419100-1 2.000,00 DIREKTNI UGOVOR III KVARTAL 12 MJESECI
12 (12)PROIZVODI OD BETONA 44114200-4 2.000,00 DIREKTNI UGOVOR III KVARTAL 12 MJESECI
13 (13)NABAVKA PUMPI ZA VODU 42122130-0 25.000,00 KONKURENTSKI UGOVOR III KVARTAL DO ISPORUKE
14 (23)KUĆNI I INDUSTRIJSKI VODOMJERI 38421100-3 50.000,00 KONKURENTSKI OKVIRNI SP. IV KVARTAL 12 MJESECI
15 (17)NABAVKA MOTORNOG VOZILA 34100000-8 6.000,00 DIREKTNI UGOVOR III KVARTAL DO ISPORUKE
UKUPNO ROBE 519.000,00
USLUGE
16 (2)BANKARSKE USLUGE 66110000-4 5.000,00 DIREKTNI UGOVOR II KVARTAL 12 MJESECI
17 (4)USLUGE PREVOZA 60000000-8 6.000,00 DIREKTNI UGOVOR II KVARTAL DO IZVRŠENJA
18 (7)GEODETSKE USLUGE 71355000-8 6.000,00 DIREKTNI UGOVOR II KVARTAL 12 MJESECI
19 (16)USLUGA KONTROLE VODE ZA PIĆE 71620000-0 6.000,00 DIREKTNI UGOVOR III KVARTAL 12 MJESECI
20 (14)USLUGE OSIGURANJA LICA I VOZILA 66510000-8 6.000,00 DIREKTNI UGOVOR III KVARTAL 12 MJESECI
21 (24)USLUGA REVIZIJE FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA 79313000-1 2.500,00 DIREKTNI UGOVOR IV KVARTAL DO IZVRŠENJA
22 (8)USLUGA ZAKUPA OPREME 45520000-1 6.000,00 DIREKTNI UGOVOR III KVARTAL DO IZVRŠENJA
23 (20)USLUGA ODRŽAVANJA I SERVISIRANJA VOZILA 50110000-9 15.000,00 KONKURENTSKI UGOVOR IV KVARTAL 12 MJESECI
UKUPNO USLUGE 52.500,00
RADOVI
23 (9)RADOVI NA REKONSTRUKCIJI 45454000-4 70.000,00 KONKURENTSKI UGOVOR III KVARTAL DO IZVRŠENJA
24 (6)SANACIJSKI RADOVI 45453100-8 6.000,00 DIREKTNI UGOVOR II KVARTAL DO IZVRŠENJA
UKUPNO RADOVI 76.000,00