Oficijelna web stranica JKP "Vodostan" d.o.o. Ilijaš

Javne nabavke 2019

Plan javnih nabavki za 2019. godinu

 

Download: Plan javnih nabavki 2019.xls

R.b. Predmet nabavke OZNAKA JRJN Procijenjena vrijednost nabavke Vrsta postupka nabavke Sklapa li se Ugovor ili Okvirni sporazum Planirani početak postupka Planirano trajanje Ugovora ili Okvirnog sporazuma
1 2 4 5 6 7 8
ROBE
1 NABAVKA HEMIKALIJE ZA OBRADU VODE-(AQUAFLOK) 249620000-5 15.000,00 KONURENTSKI UGOVOR I KVARTAL 12 MJESECI
2 NABAVKA BETONSKIH CIJEVI I POKLOPACA 44114220-0 20.000,00 KONKURENTSKI OKVIRNI SP. II KVARTAL 12 MJESECI
3 GRAĐEVINSKI MATERIJAL 44110000-4 5.990,00 DIREKTNI UGOVOR IV KVARTAL 12 MJESECI
4 KANCELARIJSKI MATERIJAL 30199000-0 5.500,00 DIREKTNI UGOVOR II KVARTAL 12 MJESECI
5 NABAVKA KAMENOG AGREGATA 14210000-6 49.990,00 KONKURENTSKI UGOVOR III KVARTAL 12 MJESECI
6 SITNI VODOVODNI MATERIJAL 44160000-9 49.990,00 KONKURENTSKI OKVIRNI SP. IV KVARTAL 12 MJESECI
7 REAGENSI ZA HACH APARAT 24000000-4 5.000,00 DIREKTNI UGOVOR III KVARTAL 12 MJESECI
8 CIJEVI, ARMATURA I FAZONSKI KOMADI 44163000-0 250.000,00 OTVORENI OKVIRNI  SP. III KVARTAL 12 MJESECI
9 NABAVKA GORIVA I MAZIVA 09000000-3 49.000,00 KONKURENTSKI UGOVOR IV KVARTAL 12 MJESECI
10 OPREMA ZA AUTOMATIZACIJU OBJEKTA 429610000-0 5.700,00 DIREKTNI UGOVOR I KVARTAL DO ISPORUKE
11 SREDSTVA ZA ČIŠĆENJE 39800000-0 2.000,00 DIREKTNI UGOVOR I KVARTAL 12 MJESECI
12 RAČUNARSKA OPREMA 30200000-1 3.500,00 DIREKTNI UGOVOR I KVARTAL DO ISPORUKE
13 VANJSKI POKLOPCI OD LIVENOG ŽELJEZA 44133000-1 5.990,00 DIREKTNI UGOVOR III KVARTAL DO ISPORUKE
14 UREDSKI NAMJEŠTAJ 39130000-2 5.990,00 DIREKTNI UGOVOR I KVARTAL DO ISPORUKE
15 HTZ OPREMA 18140000-2 3.600,00 DIREKTNI UGOVOR I KVARTAL DO ISPORUKE
16 NABAVKA SISTEMA NADZORA 35125000-6 5.500,00 DIREKTNI UGOVOR I KVARTAL DO ISPORUKE
17 NABAVKA KUĆNIH I INDUSTRIJSKIH VODOMJERA 38421100-3 100.000,00 OTVORENI OKVIRNI SP. I KVARTAL 12 MJESECI
UKUPNO ROBE 582.750,00
USLUGE
18 ŠTAMPARSKE USLUGE 79810000-5 4.000,00 DIREKTNI UGOVOR I KVARTAL 12 MJESECI
19 USLUGA ODRŽAVANJA I SERVISIRANJA VOZILA 50110000-9 15.000,00 KONKURENTSKI UGOVOR I KVARTAL 12 MJESECI
20 BANKARSKE USLUGE 66110000-4 4.000,00 DIREKTNI UGOVOR II KVARTAL 12 MJESECI
21 USLUGA KONTROLE VODE ZA PIĆE 71620000-0 10.000,00 KONKURENTSKI UGOVOR III KVARTAL 12 MJESECI
22 USLUGE OSIGURANJA LICA I VOZILA 66510000-8 9.000,00 KONKURENTSKI UGOVOR III KVARTAL 12 MJESECI
23 USLUGA REVIZIJE FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA 79313000-1 4.000,00 DIREKTNI UGOVOR IV KVARTAL DO IZVRŠENJA
24 USLUGE RAZVOJA PROGRAMSKE PODRŠKE ZA FINANSIJSKU ANALIZU I RAČUNOVODSTVO 72212440-5 4.000,00 DIREKTNI UGOVOR I KVARTAL 12 MJESECI
25 USLUGE KREČENJA 45111220-6 2.100,00 DIREKTNI UGOVOR I KVARTAL DO IZVRŠENJA
26 USLUGA POPRAVAKA I ODRŽAVANJA VODOMJERA-BAŽDARENJE 50411100-0 5.990,00 DIREKTNI UGOVOR I KVARTAL 12 MJESECI
27 GEODETSKE USLUGE 71250000-5 5.990,00 DIREKTNI UGOVOR III KVARTAL DO IZVRŠENJA
28 USLUGE DDD 90921000-9 3.500,00 DIREKTNI UGOVOR III KVARTAL 12 MJESECA
29 USLUGE PROJEKTOVANJA 71322000-1 5.900,00 DIREKTNI UGOVOR II KVARTAL DO IZVRŠENJA
UKUPNO USLUGE 73.480,00
RADOVI
31
32
33
UKUPNO RADOVI 0,00