Oficijelna web stranica JKP "Vodostan" d.o.o. Ilijaš

Održan sastanak na temu sprječavanja daljnjeg zagađenja sliva rijeke Misoče

Načelnik Općine Ilijaš Akif Fazlić sa pomoćnicom u Službi za privredu i finansije Merimom Osmanović i direktoricom JKP “Vodostan” Ilijaš Belmom Zukić je posjetio Općinu Vareš.

Sastanak u Općini Vareš je upriličen sa predstavnicima Federalnog vodnog inspektorata, načelnikom Zdravkom Maroševićem i njegovim saradnicima.

Tema sastanka bila je provođenje zakonskih propisa iz oblasti vodoprivrede koji su vezani za sliv rijeke Misoče, koji se prostire na područiju tri općine (Vareš, Breza i Ilijaš) i iz kojeg se stanovništvo općine Ilijaš snabdijeva pitkom vodom.

Na sastanku su dogovorene konkretne aktivnosti koje su navedene u elaboratu o zaštiti izvorišta rijeke Misoče, a koje će poduzeti Federalna vodna inspekcija iz svoje nadležnosti, Javna komunalna preduzeća, kao i nadležne općinske službe, a koje su u vezi sa sprječavanjem daljnjeg zagađenja sliva rijeke Misoče, s ciljem dosljedne provedbe cjelokupne zakonske regulative koja reguliše ovu oblast.

Ranije je održan još jedan sastanak načenika Općina Ilijaš, Breza i Vareš sa istom tematikom.