Oficijelna web stranica JKP "Vodostan" d.o.o. Ilijaš

Rekonstrukcija filterskog postrojenja vode za piće “Karašnica”

Osnovne karakteristike gradskog vodovoda

Rijeka Misoča je najvažniji vodni resurs za dobivanje pitke vode u općini Ilijaš.

Prerada vode rijeke “Misoče” i dobivanje vode za piće započinje na vodozahvatu, gdje su locirani tirolski zahvat i pjeskolov.

Vodozahvat Misoča

Iz pjeskolova, voda se gravitacionim cjevovodom doprema u pumpnu stanicu, odakle se voda dalje, pumpa do glavnog tehnološkog objekta “Karašnica”, gdje su smještena dva zasebna filterska postrojenja sa taložnicima (stari filteri, kapaciteta 50 l/sek i filteri pod pritiskom tip-a “Hidrotehnika”, kapaciteta 100 l/sek).

Flokulator/koagulator

Taložnik je nadzemni objekat, izgrađen na otvorenom prostoru, u kome se vrši, tehnološki postupak koagulacije/ flokulacije i uklanjanje mutnoće/ suspenzija iz vode rijeke Misoče.

Poslije postupka flokulacije/koagulacije, voda se filtrira u 4 filterske jedinice (ukupni kapacitet 100 l/sek.).

Filtersko postrojenje-“Hidrotehnika”

Realizacija projekta rekonstrukcije filter postrojenja

Po tehničkoj procjeni filteri su dotrajali, na granici su svoje funkcije, bez mogućnosti remontovanja.

Zbog dotrajalosti zaštitne termičke obloge i činjenice da se filteri nalaze na otvorenom, kod ekstremno niskih temperatura (kao što je zima 2016/17 i sl.), bio je prisutan veliki broj rizika da se filtersko postrojenje raspadne, što bi imalo nesagledive posljedice u vodosnabdjevanju grada Ilijaš.

Općine Ilijaš i JKP”Vodostan” od 2015 god. pokušava iznaći tehnološko rješenje i finansijakih sredstava za obnovu filtera.

Konstrukcija finansiranja zaokružena je iz Budžeta Kantona Sarajevo, Općine Ilijaš kao i dijelom sredstava JKP”Vodostan”, početkom 2017 god.,kada se započelo sa projektovanjem i izborom izvođača.

U početnoj fazi radova, uklonjena su dva filtera kako bi se na njihovoj lokaciji sagradilo novo filter postrojenje.

Tek kod demontaže, moglo se vidjeti u kakvom su trošnom stanju bili stari filteri.

U mjesecu junu 2017.god. firma “Mibral” d.o.o. Sarajevo je započela izgradnju filter postrojenja.

Radovi na izgradnji su krenuli punim intezitetom, kako bi se novi filteri sagradili u definisanom roku.

Pored nadzora “SARAJ INŽENJERING” d.o.o. Sarajevo, gradnju je od poćetka pratilo rukovodstvo općine Ilijaš i JKP “Vodostan” d.o.o. Ilijaš

Rekonstrukcija je tekla po ugovorenoj dinamici

Od idejnog projektnog rješenja do konačnog cilja, izgradnje, najsavremenijeg filterskog postrojenja koje će obezbjediti pouzdan sistem snabdjevanja vodom grada Ilijaša, prošlo je samo godinu dana.

Finansijska vrijednost projekta iznosi 905.129,22 KM

Ovi uspješni rezultati su iza nas, a sada se u općini Ilijaš i JKP „Vodostan“ pokreću novi projekti na obnovi taložnice, utopljavanje i energetske uštede na objektu “Karašnica” i obezbjeđenju novih kolićina vode za piće te izgradnja filter postrojenja Sokolina.

Cijeli izvještaj pogledajte klikom ovdje.

REKONSTRUKCIJA FILTERSKOG POSTROJENJA  VODE  ZA  PIĆE „KARAŠNICA“

28.02.2018.god